Onze kernwaarden

Wij zijn de laatste stap in speciaal onderwijs naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

Doordat wij werken met het leerstofjaarklassensysteem bieden wij een stabiele basis waarop leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. 

We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen, daarin staan de leerlingen altijd op nummer 1.