J.H. Donnerschool locatie SO De Glind is een kleinschalige school. Het team heeft de expertise om professioneel om te gaan met leerlingen die in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen en daarom een andere aanpak en/of omgeving nodig hebben. Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar, van (laag) gemiddelde tot hoog gemiddelde begaafdheid. Wij bieden reguliere lesstof met speciale aandacht voor leerlingen met uitdagingen voor wat betreft leervorderingen, op sociaal-emotioneel gebied of voor wat betreft hun gedrag.
 

Onze kernwaarden

Wij leren van en met elkaar en wij bieden toonaangevend en innovatief
onderwijs. 

Wij hebben een voorspelbare les- en handelingsstructuur, gebaseerd op een consistent beleid en zijn een duurzame school. 

Wij kwaliteitszorg hoog in het vaandel hebben en wij op een respectvolle wijze met elkaar omgaan.