.

.

De J.H. Donnerschool is per 1 juli 2021 op zoek naar:

Een lid van de raad van toezicht

(commissie financiën)
 

De raad van toezicht (RvT) ziet toe op de besturing in lijn met missie, visie en doelstellingen van de J.H. Donnerschool. De RvT opereert daarbij volgens de Code Goed Bestuur van de PO-Raad en werkt als een prettig en collegiaal team. De RvT telt drie commissies: de commissie onderwijs, de financiële commissie en de remuneratiecommissie. Jaarlijks zijn er tenminste zes vergaderingen met de gehele RvT, de onderlinge commissies hebben hun eigen vergaderschema. Daarnaast vinden informele activiteiten en werkbezoeken plaats. 

Generieke functie-eisen

  • Affiniteit met het speciaal onderwijs;
  • Ervaring in bestuurlijke of eindverantwoordelijke rol;
  • Kritisch, analytisch en onafhankelijk kunnen denken;
  • Collegiaal en teamgericht kunnen werken;
  • Het vermogen hebben om rolvast te opereren als toezichthouder;
  • Bereidheid hebben tot reflectie, evaluatie en transparantie m.b.t. governance.

Specifieke functie-eisen

Het lid van de RvT heeft bij voorkeur financiële kennis en ervaring in het onderwijs en is in staat de opzet en werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen van de organisatie te beoordelen en daarover te adviseren.

Het lid van de RvT weet de financiële gegevens te doorgronden en heeft inzicht in de strategische implicaties voor de  langere termijn en is daarmee een klankbord voor de directeur-bestuurder.

Aanbod

Een betekenisvolle positie in de RvT van een mooie organisatie die staat voor de kernwaarden betrouwbaar, stabiel en toekomstgericht. Het betreft een vacature waarvan de benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn van nog eens vier jaar.

Voor vragen kunt u terecht bij Drs. E. Meerman voorzitter van de raad van toezicht,  per mail emeerman@freeler.nl of  via 06-51262648 tussen 17:00 en 19:00 uur.

 Reageren?

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling tot uiterlijk 16 april kenbaar maken door een cv en begeleidende brief te richten aan de selectiecommissie van de raad van toezicht, ter attentie van Drs. E. Meerman.   Dit kan door een e-mail met bovengenoemde bijlagen te sturen naar het secretariaat via: fortman@donnerschool.nl

 

 

 

 

Invalleerkrachten   

Ziektevervanging voor alle locaties van de J.H. Donnerschool

Voor meer informatie over de locatie SO in De Glind, dhr. D.J. De Jong, 0342-452044

Voor meer informatie over de locatie SO in Hilversum, Mevr. S. Dukel, 035-6288406

Voor meer informatie over de locatie  VSO in De Glind, dhr. T.J. Bosman, 0342-452044 

Voor informatie over de J.H.Donnerschool verwijzen wij u naar onze website: www.donnerschool.nl

Sollicitaties kunt u richten aan de directeur-bestuurder J.J.W. Hofman, p/a fortman@donnerschool.nl

Acquisitie  n.a.v. advertenties wordt niet op prijs gesteld.