De J.H. Donnerschool

Binnen de school hebben we te maken met 4 afdelingen:

 • Locatie VSO De Glind met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 12 t/m 20 jaar (vmbo/mbo gedeeltelijk)
 • Locatie SO De Glind met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 4 – 12 jaar (groep 1 t/m 8)
 • Locatie SO Hilversum met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 4 – 12 jaar (groep 1 t/m 8)

De J.H. Donnerschool staat in een heel rustige buurt met veel ruimte om de school heen. Wij hebben er een mooi schoolgebouw met een groot schoolplein met leuke speeltoestellen en veel ruimte om bijvoorbeeld te voetballen of te pingpongen.

Vlakbij de school is de hei van Hilversum, in de zomer gaan wij daar ook wel eens spelen. Ook hebben wij bij onze school een moestuin, waar de kinderen voor mogen zorgen. De gymzaal hoort bij de school, zodat je fijn een paar keer per week kunt gymmen.

Managementteam

 • Functie: 

  Naam: 

  Contactgegevens: 

 • Directeur bestuurder
   
  Dhr. J.J.W. (Jan) Hofman
   

   

  hofman@donnerschool.nl

 • Locatiedirecteur VSO De Glind
  Locatiedirecteur SO De Glind
  Locatiedirecteur SO Hilversum
  Dhr. W. (Wouter) van de Hoef
  Dhr. D.J. (Dirk Jan) de Jong

  Mevr. S. (Suzanne) Dukel  

   

  hoef@donnerschool.nl
  jong@donnerschool.nl
  dukel@donnerschool.nl

Raad van Toezicht

 • Functie: 

  Naam: 

 • Commissie remuneratie, MR, personeel
   

  Dhr. Ir. K. (Klaas) de Waard  *Voorzitter

  Dhr. E. (Erik) van der Want 

 • Commissie financiën
   

  Mevr. I. (Ineke) Lasker
  Dhr. G. (Gerard) Kuipers

 • Commissie kwaliteit, veiligheid, onderwijs

  Mevr. Drs. A. (Anita) Bieleman-Hartman

  Mevr. C. (Céline) Blom