Kies een kernwaarde:

Stabiel

Wij hebben een voorspelbare les- en handelingsstructuur. Ook onze kwaliteitszorg en interne werkprocessen zijn hierop gebaseerd. De leerlingen weten wat ze elke dag kunnen verwachten, doordat het dagprogramma, visueel ondersteund door pictogrammen, duidelijk zichtbaar in de klas aanwezig is en met de leerlingen aan het begin van de dag wordt doorgenomen.
Wij vinden het belangrijk dat de school een rustige, aangename plek is waar iedereen zich veilig voelt. Om dit te bereiken hebben wij afspraken gemaakt hoe met elkaar om te gaan.

De basis waar wij van uit gaan is:

Wij zorgen goed voor:

  1. onszelf;
  2. de ander; 
  3. de spullen.

Deze afspraken hebben wij gevisualiseerd in de regenboogpiramide. Deze hangt in alle klassen en overige ruimtes in school. Dagelijks worden deze afspraken bij de leerlingen onder de aandacht gebracht en besproken. Lees hier meer over de regenboogpiramide