Voorlichtingsavond VSO

Maandag 14 januari 2019, aanvang 19.00 tot 20.30 uur
J.H. Donnerschool, VSO De Glind
Schoonderbekerweg 45
3794 NA De Glind

Vanaf 18.45 uur staat de koffie voor u klaar.

Het programma van de avond ziet er globaal als volgt uit:

  • Onderwijsvormgeving VSO J.H. Donnerschool
  • Concept “diplomagericht onderwijs” binnen VSO
  • Aansluiting SO-VSO
  • Samenwerking de Meerwaarde
  • Vragen en opmerkingen
  • Rondleiding

Mocht u gebruik willen maken van de informatieavond, wilt u dit dan via de mail (bosman@donnerschool.nl)  laten weten?

We hebben ook een filmpje gemaakt voor ouders en nieuwe leerlingen: https://www.youtube.com/watch?v=5m9p6_BoggY