De leerlingen komen tot leren door:

  • onderwijs dat aansluit bij de individuele onderwijsbehoeften zoals geformuleerd in het OPP en start vanuit het ‘begrijpen’ van de leerling
  • plaatsing in het juiste onderwijsarrangement een gehanteerde kleine klassengrootte 
  • geboden veiligheid door de inzet van veel begeleiding, voorspelbaarheid en toezicht; leerlingen weten zich gezien
  • leerkrachten die kennis hebben van de gedragsproblematiek van de leerlingen en die deze expertise om kunnen zetten in adequaat omgaan met deze problematiek
  • een leeromgeving waarin prikkels kunnen verminderen, door naast een instructietafel gebruik te maken van prikkelarme werkplekken
  • veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden door de inzet van methoden sociaal- emotionele ontwikkeling en leren leren
  • naast theorie worden ook praktische vaardigheden geoefend, daarbij wordt gebruik gemaakt van onze (groene) omgeving.