Speciaal onderwijs in De Glind

De afdeling so deelt samen met het vso het schoolgebouw in het landelijk gelegen dorp De Glind. De afdelingen zijn fysiek gescheiden van elkaar, maar maken beide gebruik van de faciliteiten die er op het terrein zijn, zoals sportzalen, therapielokalen en kinderboerderij.

De so afdeling richt zich op de groepen 3 tot en met 8, voor leerlingen met een gemiddelde intelligentie. Het so biedt plaats aan ongeveer 80 leerlingen in 7 leslokalen, de gemiddelde groepsgrootte is 12.

Alle leerlingen hebben met elkaar gemeen, dat zij meer begeleiding nodig hebben dan dat zij dit in het reguliere onderwijs kunnen ontvangen. Op het so kunnen de leerlingen verschillende ontwikkelingsstoornissen hebben.PDD-NOS, ADHD, enz. zijn hiervan voorbeelden. De leerlingen zijn over het algemeen vastgelopen in hun schoolse en sociale ontwikkeling. Hierdoor kan een situatie ontstaan die, door verschillende redenen, voor de leerling, maar ook voor de ouders, gespannen en stressvol is.

Humor, afstand en nabijheid, consequent handelen, de leerling het gevoel geven “je mag er zijn”, zijn de sleutelwoorden van het SO.