Begeleiding & speciaal onderwijs
afgestemd op uw kind

Vanaf 1 augustus een rookvrij schoolterrein!                    Klik hier voor meer informatie. 

 

Speciaal voor mij

Op de J.H. Donnerschool volgen leerlingen van 4 tot 18 jaar onderwijs. De leerlingen op onze school komen in het regulier onderwijs niet tot hun recht. Ze hebben een andere aanpak of omgeving nodig. Bij ons op school laten we alle leerlingen zo goed mogelijk tot ontwikkeling komen, door maximaal aan te sluiten bij hun sociaal-emotionele behoeften en onderwijsbehoeften*.

We denken in mogelijkheden en halen het maximale uit alle leerlingen.  De J.H. Donnerschool biedt reguliere lesstof met speciale aandacht voor elke leerling. Leerlingen kunnen doorstromen naar het regulier onderwijs of een andere vorm van speciaal onderwijs. Voor iedere leerling is er een passend uitstroomperspectief.

De J.H. Donnerschool heeft adviseurs in dienst die leerlingen en leerkrachten begeleiden in het regulier onderwijs. 

* In ons School Ondersteuningsprofiel leest u de precieze omschrijving van ons onderwijs en de leerlingen op onze school.

 

 

Locatie De Glind

Locatie De Glind

Locatie Hilversum

Locatie Hilversum