Invalleerkrachten   

Ziektevervanging voor alle afdelingen van de J.H. Donnerschool

Voor meer informatie over de afdeling  SO in De Glind, dhr. D.J. De Jong, 0342-452044

Voor meer informatie over de afdeling SO in Hilversum, Mevr. S. Dukel, 035-6288406

Voor meer informatie over de afdeling  VSO in De Glind, dhr. T.J. Bosman, 0342-452044 

Voor informatie over de J.H.Donnerschool verwijzen wij u naar onze website: www.donnerschool.nl

Sollicitaties kunt u richten aan de directeur /bestuurder J.J.W. Hofman, p/a fortman@donnerschool.nl

Acquisitie  n.a.v. advertenties wordt niet op prijs gesteld.