Locatiedirecteur

Dhr. T.J. (Tjeert Jan) Bosman

Commisie van begeleiding

Dhr. T.J. (Tjeert Jan) Bosman Locatiedirecteur
Mevr. I.M. (Inge) Scheer   Orthopedagoog
Mevr. A.C. (Mickey) Radstake Maatschappelijk werk
Mevr. T. (Thea) Aantjes Leerplichtambtenaar (op afroep)
Mevr. N. (Nicole) Greijer Schoolarts ( op afroep)
Mevr. M. (Mieke) van der Meer IB taken

Onderwijzend personeel  

Dhr. A.P. (Alex) Andela Docent Entree
Mevr. C.W. (Corine) Hoogerdijk Docent Entree / Switch
Mevr. M. (Margot) Jellema Docent TAD
Dhr. K. (Klaas) Reenders Docent  1A
Dhr. M. J. (Martin) Poel Docent  1B
Mevr. M. ( Marjolein) Franken Docent  2A
Mevr. M. (Marijn) van Binsbergen Docent  2B
Dhr. J.H. (Jaap) van ’t Land Docent  2B
Dhr. A.P. (Alex) van Gent Docent  3A
Mevr. H. (Hetty) Jansma Docent  3B
Dhr. R. (Rolf) Alkema Docent  3C
Mevr. M. (Murielle) Reenders  Docent  4A
Dhr. T. (Thomas) Delfgou Docent 4B
Mevr. H.J.R. (Hermien) Smeulders Docent  1B / 2A / 3B
Mevr. M. (Mieke) van der Meer IB taken / vz examencommissie
Dhr. G.A. (Gert) Stoffelsen Docent 
Dhr. R.M.M. (René) Botman Techniek
Dhr. E. (Egbert) van den Broek Vakdocent lichamelijke oefening
Mevr. N.F. (Natasja) van Erp Vakdocent lichamelijke oefening
Dhr. D.T. (Dirk) van den Broek Consumptief / inval Techniek
Mevr. N.M.C. (Nelleke) Wentzel Consumptief
Dhr. G. (Gerrit) Knotters Docent
Mevr. G. (Glenda) Koers CKV
Mevr. E.B. (Ellen) Mulder Docent E&O
Dhr. H. (Henk) Boerrichter Metaal

Administratieve ondersteuning

mevr. P.P.M. (Patty) Benus -  van den Hudding
Mev. A.M. (Astrid) Ferron - Bijl

Conciërge

Dhr. G. (Gerrit) van den Broek