Voortgezet speciaal onderwijs in De Glind

Van harte welkom op de website van de J.H. Donnerschool, locatie De Glind, afdeling VSO. Op deze pagina vindt u informatie over onze afdeling.

Mocht u vragen hebben, dan nodigen wij u uit zelf een kijkje te komen nemen, of contact met ons op te nemen.  Daarnaast hebben een filmpje van de VSO afdeling gemaakt, dit kunt u hier downloaden. 

De afdeling VSO deelt samen met een afdeling SO de locatie in het landelijke De Glind. De afdelingen zijn gescheiden, maar delen een aantal faciliteiten.

De locatie De Glind is in 2012 gerenoveerd en deels nieuw gebouwd. De school heeft ruime klaslokalen, een technieklokaal, een horecalokaal en sinds 2016 een lokaal Economie en Ondernemen. Daarnaast maakt de school van twee sportzalen gebruik in De Glind die eveneens in 2012 zijn opgeleverd.

Circa 120 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 volgen op het VSO onderwijs in de leerwegen VMBO basis, kader en gemengd theoretische leerweg of het Entree onderwijs (niveau 1 van het MBO).

De afdeling VSO werkt met kleine groepen, Circa tien á 12 leerlingen per groep. De mentor kan zo veel aandacht geven aan de leerlingen. Leerlingen hebben in hun eigen klas hun eigen werkplek, waar zij ongestoord aan hun week- of dagtaak kunnen werken.

In het speciaal onderwijs is veel aandacht voor de leerstofoverstijgende gebieden. Door lessen sociale vaardigheden en leren leren en de directe begeleiding door mentoren is er veel aandacht voor de gebieden waarop onze leerlingen vast zouden lopen in reguliere vormen van onderwijs.

De docenten op de afdeling VSO hebben door scholing en ervaring veel kennis en kunde op het gebied van gedragsproblematiek en ontwikkelingsproblematiek. Daarnaast wordt het docenten team ondersteund door een Commissie van Begeleiding waarin een orthopedagoge en een maatschappelijk werkster een centrale plaats innemen. Voor leerlingen die dit nodig hebben biedt de Donnerschool orthopedagoog  psychomotorische therapie.

De afdeling VSO biedt modern onderwijs dat gericht is op vaardigheden en competenties die nodig zijn in het vervolgonderwijs op het ROC.

De leerlingen die bij de J.H. Donnerschool het Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs volgen worden voorbereid op een getuigschrift of een diploma VMBO basis, kader of gemengd theoretische leerweg. Wanneer een leerling een volledig diploma VMBO krijgt, dan doet de J.H. Donnerschool dit in nauwe samenwerking met de Meerwaarde, school voor regulier onderwijs te Barneveld.

  Enkele leerlingen volgen een traject  waarbij slechts éénm onderwijs op locatie wordt gevolgd en voor vier dagen een stagetraject. Deze leerlingen zijn minimaal vijftien oud. Leerlingen die dit met succes doorlopen kunnen, als zij zestien zijn, via de J.H. Donnerschool een officieel diploma niveau 1 Entree onderwijs volgen. Het Entree onderwijs is in samenwerking net het MBO Amersfoort. 

De meeste leerlingen die uitstromen bij de afdeling VSO stromen door naar ROC A12 (Ede/Veenendaal), MBO Amersfoort, MBO Midden Nederland of Aeres, een MBO voor groen of dier.