Agenda 2020-2021

 
Infoavond 01 september 2020
Luistergesprekken 28 september en 1 oktober 2020
Afsluiting kinderboekenweek/inloopavond ouders 08 oktober 2020
Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober 2020
Studiedag   26 oktober 2020
Studiedag  06 november 2020
Schoolverlaters onderzoek Weken 45, 46 en 47 2020
Sinterklaasviering 6 december 2020
Leerlingen 8 vrij, op afspraak schoolverlatersgesprek 8 07 december 2020
Kerstviering 18 december 2020
Kerstvakantie  21 december 2020 t/m 01 januari 2021
SVT afname weken 1 en 2 2021
OPP gesprekken 08 en 11 februari 2021
Krokusvakantie  22 februari t/m 26 februari 2021
Boomfeestdag (groep 7) 10 maart 2021
SVT afname (begrijpend lezen); groep 5/6. week 11 2021
Studiedag 15 maart 2021
Paasviering 01 april 2021
Goede vrijdag en Paasdagen  02 en 05 april 2021
Eindtoets groep 8 Week 15 2021
Koningsspelen  23 april 2021
Meivakantie  incl. Koningsdag 26 april  t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Pinksteren  24 mei 2021
Studiedag  25 mei 2021
SVT afname weken 22 en 23 
Meester- en Juffendag 01 juli 2021
OPP gesprekken maandag 05 juli en 08 juli 2021
Schoolreisje groep 7 09 jui 2021
Schoolreisje groep 3 -6 12 juli 2021
Afscheid schoolverlaters 13 juli 2021
Zomervakantie (vrijdag al vrij) 16 juli t/m 27 augustus 2021