Agenda 2019-2020

 
Infoavond 19 september 2019
Luistergesprekken 30 september en 1 oktober 2019
Afsluiting kinderboekenweek/inloopavond ouders 10 oktober 2019
Herfstvakantie  21 t/m 25 oktober 2019
Studiedag   15  november 2019
Schoolverlaters onderzoek Weken 45, 46 en 47 2019
Leerlingen 7/8 vrij, op afspraak schoolverlatersgesprek 7/8 9 december 2019
Sinterklaasviering 6 december 2019
Leerlingen 8 vrij, op afspraak schoolverlatersgesprek 8 16 december 2019
Kerstvakantie  23 december 2019 t/m 3 januari 2020
SVT afname weken 2 en 3 2020
OPP gesprekken maandag 10 februari 2020
OPP gesprekken donderdag 13 februari 2020
Krokusvakantie  24 februari t/m 28 februari 2020
Boomfeestdag (groep 7) 11 maart 2020
Klassenlunch 12 maart 2020
Studiedag 16 maart 2020
Paasviering 9 april 2020
Goede vrijdag en Paasdagen  10 en 13 april 2020
Koningsspelen 24 april 2020
Meivakantie  incl. Koningsdag 27 april  t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren  1 juni 2020
SVT afname weken 23 en 24
Meester- en Juffendag 2 juli 2020
OPP gesprekken maandag 6 juli 2020
OPP gesprekken donderdag 7 juli 2020
Schoolreisje groep 7 10 jui 2020
Schoolreisje groep 3 -6 13 juli 2020
Afscheid schoolverlaters 14 juli 2020
Zomervakantie (vrijdag al vrij) 17 juli t/m 28 augustus 2020
   
OPP besprekingen / luistergesprekken: Maandag 30 september 2019
  Dinsdag 1 oktober 2019
  Maandag 10 februari 2020
  Dinsdag 11 februari 2020
  Maandag 6 juli 2020
  Dinsdag 7 juli 2020