Workshops

Definitie van cursussen / workshops

Cursus

Voorbeelden: “een cursus over autisme”, “een cursus over klassenmanagement”. Betekenis: een aantal lessen over een bepaald onderwerp.

Er wordt veel aandacht besteed aan de overdracht van theoretische kennis naar de professionele praktijk door middel van praktische opdrachten. De cursus kan op de J.H. Donnerschool in De Glind gegeven worden of op uw eigen school.

Workshop:

Voorbeeld: “een workshop waarin je leert hoe je omgaat met storend gedrag”. Betekenis: een korte, praktische cursus.

Behalve, beknopte, theorie wordt er ook een actieve inzet van de deelnemers gevraagd. De workshop kan op de J.H. Donnerschool in De Glind gegeven worden of op uw eigen school.

De medewerker van het expertisecentrum op uw school helpt u graag (verder).

Wij bieden de volgende workshops aan:

Docent als Meester

“Zou je bij jezelf in de klas willen zitten? Hoe wil je dat leerlingen zich jou herinneren?”       Lees meer.....

Kleuters met sociaal - emotionele problematiek

“Het lijkt zo’n schattig klein meisje, maar ze tiranniseert de hele groep en ze doet precies waar ze zelf zin in heeft.”   Lees meer .....

ODD

“Ik kan hem de opdracht nog eens uitleggen, ik kan hem vriendelijk vragen aan het werk te gaan, ik kan hem aansporen en ik kan dreigen: hij doet het niet!”   Lees meer .....

Pedagogisch vakmanschap

Signaleren van en omgaan met (moeilijk) gedrag (A)    Lees meer .....

Het maken van pedagogische handelingsplannen (B)    Lees meer .....                                                            

Verschillende leerlingen

“Ja, maar ik kan toch niet met iedereen rekening houden!?”  Lees meer.....