Cursussen

Definitie van cursussen / workshops

Cursus

Voorbeelden: “een cursus over autisme”, een cursus over klassenmanagement”. Betekenis: een aantal lessen over een bepaald onderwerp.

Er wordt veel aandacht besteed aan de overdracht van theoretische kennis naar de professionele praktijk door middel van praktische opdrachten. De cursus kan op de J.H. Donnerschool in De Glind gegeven worden of op uw eigen school.

Workshop:

Voorbeeld: “een workshop waarin je leert hoe je omgaat met storend gedrag”. Betekenis: een korte, praktische cursus.

Behalve, beknopte, theorie wordt er ook een actieve inzet van de deelnemers gevraagd. De workshop kan op de J.H. Donnerschool in De Glind gegeven worden of op uw eigen school.

De medewerker van het expertisecentrum op uw school helpt u graag (verder).

Wij bieden de volgende cursussen aan:

Moeilijke klas in het VO

“Dat stelletje van h3a: het wil niks en het doet niks, het hangt en het kletst. Niet vooruit te branden!”   Lees meer......

Ik ben mentor, wat nu

“Maar wat moet ik in die mentoruren dan met ze doen?” Lees meer .......

Autisme in de klas

“Het lijkt wel of hij helemaal niet snapt wat hij moet doen.” Lees meer.....