Kenniscentrum Gedrag in Onderwijs

Honderden scholen in Midden-Nederland betrekken de kennis van het kenniscentrum van de J.H. Donnerschool bij het bieden en uitvoeren van passend onderwijs. Onderwijs dat recht doet aan de sociaal-emotionele ondersteuningsbehoeften van kinderen.

Onze medewerkers van het kenniscentrum komen met een duidelijke visie. Elk kind met een sociaal-emotionele ondersteuningsbehoefte moet zich optimaal op zijn/haar eigen school kunnen ontwikkelen. Dat vraagt om ondersteuning van de leerling én van zijn omgeving: leerkracht, medeleerlingen, intern begeleider, zorgcoördinator en management. Wij bieden daarvoor begeleiding/coaching, voorlichting en cursussen/workshops.

Het kenniscentrum van de J.H. Donnerschool is een professionele organisatie. De scholen zien ons als een strategische partner bij het uitvoeren van passend onderwijs. Onze adviezen helpen scholen bij keuzes rond leerlingen met een sociaal - emotionele ondersteuningsvraag.

Al sinds 2003 houden wij ons bezig met het geven van advies en ondersteuning. We hebben diepgaande kennis opgebouwd; kennis die onze ruim 20 medewerkers elke dag toetsen aan de praktijk. Kennis die we delen met elkaar en uitvoeren bij de kinderen op de scholen. Samen met u streven wij hetzelfde doel na: kinderen onderwijs bieden dat bij ze past binnen de mogelijkheden van de reguliere school.