Kenniscentrum Gedrag in Onderwijs

Verschillende scholen in Midden-Nederland betrekken de kennis van het kenniscentrum van de J.H. Donnerschool bij het bieden en uitvoeren van passend onderwijs. Onderwijs dat recht doet aan de sociaal-emotionele ondersteuningsbehoeften van kinderen.

Onze adviseurs komen met een duidelijke visie. Elk kind met een sociaal-emotionele ondersteuningsbehoefte moet zich optimaal op zijn/haar eigen school kunnen ontwikkelen. Dat vraagt om ondersteuning van de leerling én van zijn omgeving: leerkracht, medeleerlingen, intern begeleider, zorgcoördinator en management. Wij bieden daarvoor begeleiding/coaching, voorlichting en cursussen/workshops.

Onze adviseurs zijn professionals, scholen zien hen als een strategische partner bij het uitvoeren van passend onderwijs. Onze adviezen helpen scholen bij keuzes rond leerlingen met een sociaal - emotionele ondersteuningsvraag.

Al sinds 2003 houden wij ons bezig met het geven van advies en ondersteuning. We hebben diepgaande kennis opgebouwd; kennis die onze adviseurs elke dag toetsen aan de praktijk. Kennis die we delen met elkaar en uitvoeren bij de kinderen op de scholen. Samen met u streven wij hetzelfde doel na: kinderen onderwijs bieden dat bij ze past binnen de mogelijkheden van de reguliere school.