Donnerschool: speciaal voor mij

Op de J.H. Donnerschool zitten leerlingen die op allerlei manieren probleemgedrag vertonen en daardoor vast zijn gelopen in het regulier onderwijs.

Gedrag is een vorm van communicatie. Een leerling  wil ons via gedrag iets duidelijk maken. Het gedrag heeft dus een doel en een functie. Ook probleemgedrag heeft die functie. Professionals in het onderwijs hebben de lastige taak ‘de boodschap’ achter het gedrag te ontcijferen en vervolgens de juiste aanpak te bepalen zodat het ongewenste gedrag omgebogen wordt naar gewenst gedrag. En daar bestaat geen vaste handleiding voor.

Op de J.H. Donnerschool werken professionals die leerlingen met probleemgedrag kunnen begeleiden. Zij zien niet alleen het ongewenste gedrag maar ook de leerling die via dat gedrag vertelt dat hij de grip op zichzelf even kwijt is. Door het probleem gedrag stelt de leerling een glasheldere vraag: “Help mij de grip op mijzelf terug te krijgen zodat ik kan gaan leren voor later”.

De J.H. Donnerschool hanteert leerroutes zoals die ook gebruikt worden in het regulier onderwijs met toetsen die vergelijkbaar zijn met reguliere scholen zodat een eventuele terugplaatsing van leerlingen m.b.t. leren geen belemmering vormt.

Het onderwijs aan de leerlingen vraagt om duidelijke leerlijnen met heldere en ambitieuze doelen, leraren die leerlingen kunnen leren nadenken en een omgeving waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd weet. Daar staat de J.H. Donnerschool voor.

De J.H. Donnerschool is een gewone school, maar wel speciaal en onderscheidend. Een school voor speciale leerlingen die de grip op zichzelf (tijdelijk) kwijt zijn en dat communiceren door probleemgedrag. Leerlingen voor wie het leren even niet vanzelf gaat.

Onze leerlingen zouden zeggen: speciaal voor mij…