De J.H. Donnerschool heeft vanaf het nieuwe schooljaar een rookvrij schoolterrein!

Een gezonde leeromgeving vinden wij erg belangrijk en daarom krijgt ook onze school vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij schoolterrein.

Vanaf 1 augustus 2020  zijn scholen verplicht een rookvrij terrein te hebben, dit is geregeld in de Tabakswet. Dit geldt voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs; er mag vanaf  1 augustus 2020  nergens meer gerookt worden, niet op het schoolterrein,  niet buiten op het schoolplein maar ook niet op de parkeerplaats. Dit verbod geldt voor iedereen: leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd mag niet worden gerookt.

Zien roken, doet roken

Door samen te laten zien dat roken niet normaal is kunnen we voorkomen dat onze kinderen en jongeren gaan roken. Wanneer kinderen/jongeren anderen zien roken gaan zij dit normaal vinden, vooral als het om rolmodellen gaat zoals  (groot-)ouders, trainers, docenten maar ook oudere kinderen tegen wie zij opkijken. Door het creëren van rookvrije omgevingen laten wij zien dat niet-roken de norm is. Zo maken we roken minder aantrekkelijk voor kinderen/jongeren en daarnaast voorkomen we ook nog eens het schadelijke meeroken!

Geef ook het goede voorbeeld  en help mee met het beschermen van kinderen/jongeren door de J.H. Donnerschool rookvrij te maken!