Organisatie van de school

Het management van de school ziet er als volgt uit:

Binnen de school hebben we te maken met 4 afdelingen:

  • Locatie vso De Glind met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 12 – 18 jaar (vmbo/mbo gedeeltelijk)
  • Locatie so De Glind met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 6 – 12 jaar (groep 3 t/m 8)
  • Locatie so Hilversum met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 4 – 12 jaar (groep 1 t/m 8)

Alle locaties hebben een leidinggevende (locatiedirecteur) die ondersteund wordt door een orthopedagoog en maatschappelijk werker. Zij vormen samen de commissie van toelating en begeleiding.

Binnen de locatie so en vso werken bevoegde leerkrachten, klassenassistenten/werkmeesters en vakleerkrachten.

Bij het kenniscentrum gedrag in onderwijs werken bevoegde leerkrachten en vakleerkrachten met een specifieke opleiding.

Het managementteam bestaat uit:

Directeur bestuurder Dhr. J.J.W. (Jan) Hofman
Locatiedirecteur vso Dhr.  T.J. (Tjeert Jan) Bosman
Locatiedirecteur so De Glind Dhr. D.J. (Dirk Jan) de Jong
Locatiedirecteur so Hilversum Mevr. S. (Suzanne) Dukel  
Onderwijskundig adviseur                                                            Mevr. M.C. M. (Manon) Overkleeft- van Andel

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en bestuur. Deze raad bestaat uit:   

  • dhr. Drs. E. (Edzo) Meerman (voorzitter, commissie renumeratie, MR, personeel)
  • mevr. Dr. P. (Patricia) Vuijk (commissie kwaliteit, veiligheid, onderwijs)
  • mevr. I. (Ineke) Lasker (commissie financiën)
  • dhr. J. (Jacob) de Boer ( commissie financiën)
  • dhr. E. G. J. ( Erik) van der Want (commissie renumeratie, MR, personeel)
  • mevr. C. (Céline) Blom (commissie kwaliteit, veiligheid, onderwijs)

Informatie over de vergoeding van de raad van toezicht kunt u hier downloaden.