Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is voor de J.H. Donnerschool een belangrijk aandachtspunt. Kwaliteit is de mate waarin een school in staat is om elke leerling optimaal te ondersteunen in het ontwikkelen van talenten die deze leerling heeft, zodat hij/zij goed toegerust naar het vervolgonderwijs gaat, dan wel werk vindt. Om te komen tot kwaliteitszorg is het van belang dat er permanente en systematische aandacht is voor het bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit. Wij vragen ons continue af geeft de school kwalitatief goed onderwijs? Kwaliteit wordt intern en extern gecontroleerd. Interne controle vindt plaats door zelfevaluatie, wij bevragen bijvoorbeeld de leerlingen, ouders/verzorgers, (vak)docenten, MR en schoolleiding. Daarnaast vragen wij ook aan externe partijen te kijken naar onze school.

Hieronder kunt u de diverse documenten downloaden:

Jaarverslag  2014 kunt u hier downloaden.

Jaarverslag 2015 kunt u hier downloaden.

Visitatierapportage SO de Glind kunt u hier dowloaden.

Jaarverslag 2016 kunt u hier downloaden.

Jaarverslag 2017 kunt u hier dowmloaden

Bestuurs- en jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden.  

Rapportierjaarlijks onderzoek en besturen rapport 2019-2020 kunt u hier downloaden

Bestuurs- en jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden.