Klachtenregeling

Onze school werkt in het kader van de Kwaliteitswet met een klachtenregeling en we zijn aangesloten bij een klachtencommissie. Want hoe we ook ons best doen, waar gewerkt wordt kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Voor alle klachten is ruimte, zij worden niet onder de tafel geschoven. Dit is niet alleen goed voor de openheid op school, maar ook voor de kwaliteit van de school/het onderwijs.

Klik hier voor het stroomschema wat u kunt volgen bij een klacht.

Wanneer zich problemen voordoen en u wilt uw ongenoegen hierover uiten, neemt u in eerste instantie contact op met de leerkracht van uw kind. Indien u het gevoel heeft niet voldoende gehoord te worden of de problematiek wordt niet opgelost dan is de volgende stap altijd een gesprek met de afdelingsleider. Een volgende stap kan zijn een gesprek met de directie.

Is er nog steeds geen oplossing voor het probleem dan kunt u contact opnemen met de interne contactpersoon van de school.  De school heeft ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt deze zien als een objectieve deskundige buiten de school. Als het niet lukt de klachten intern op te lossen wordt u doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. Deze kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar.

Hebben de voorgaande stappen geen oplossing voor het probleem gebracht, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij Vereniging voor Bijzondere Scholen (VSB). Het adres is bij de directie te verkrijgen.

De klachtenregeling heeft betrekking op: agressie, geweld en pesten, discriminerend gedrag, seksuele intimidatie en ander machtsmisbruik. Op basis van uw klacht kunnen de klachtencommissie en vertrouwenspersoon onze school aanbevelingen doen.

Interne en externe vertrouwenspersonen                          locatie De Glind

INTERN:                                                                                                                                   Mevr. I. (Inge) Scheer                                                       scheer@donnerschool.nl                                                                                                           tel. : 0342-452044                                                                                                  

Dhr. E. (Egbert) van den Broek                                                                                        broek02@donnerschool.nl                                                                                                             tel. : 0342-452044                                                                                                                  

EXTERN
Mevr. E.A. van de Brink, 
GGD West-Veluwe/Vallei                                                                                                  Eikenlaan 13                                                                                                                     6711 MA  EDE                                                                                                                                                                                               tel.nr. 0318-684991 

Interne en externe vertrouwenspersonen                       locatie Hilversum

INTERN
Mevr. W. (Willemijn) Tijhuis-Bruning
tijhuis@donnerschool.nl
035-6288406
 
EXTERN
mevr. M. (Mariëlle) Visser
Rienks  Arbodienst   
Speelkamp 28
3831 PE Leusden
tel.nr. 033-4942280