Ziekte leerkracht

Als er een leerkracht ziek is, worden de leerlingen in eerste instantie ondergebracht bij een collega leerkracht, wij doen dit middels een “ziektevervangingsrooster”.  De leerlingen gaan naar een bekende leerkracht op school, deze is door de eigen leerkracht gekozen en passend bij uw kind. Na drie dagen zal er een oproepkracht/uitzendkracht voor de klas komen. In uiterste nood zal vooraf bekend gemaakt worden op welke dag er voor de leerling geen les is.

Ziekte leerling

Is uw zoon/dochter ziek? Bel dan vóór schooltijd even om uw zoon/dochter af te melden.

* (v)so De Glind  0342 - 452044

* so Hilversum  035 - 6288406

Verlof  

We vinden het belangrijk dat de ontwikkeling en het onderwijsproces zo min mogelijk worden verstoord. We verzoeken u daarom dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Wanneer een leerling zonder geldige reden verzuimt, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Als dit meer dan 16 uur is dan moeten wij dit ook melden bij de Onderwijs Inspectie. Komt een leerling 4x te laat op school zonder geldige reden, dan moeten wij dit ook melden.

Voor meer informatie klik hier voor het verzuim/verlofprotocol 

Het kan zijn dat ouders een dringende reden hebben om buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen. Tot op zekere hoogte en onder strenge voorwaarden mag de school hier toestemming voor geven, Klik hier om het formulier te downloaden wanneer uw kind in De Glind op school zit en hier wanneer uw kind in Hilversum op school zit. Met dit formulier  kunt u dergelijk verlof aanvragen.

Er komen veel verzoeken van ouders/verzorgers voor het vrij vragen van leerlingen. Slechts  in enkele gevallen mogen wij daar toestemming voor verlenen. De regels vanuit de Leerplicht zijn duidelijk. Hieronder vindt u de regels. Bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente kunt u meer informatie krijgen. De school heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaren. De school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden en wordt hier op gecontroleerd.

www.rijksoverheid.nl/leerplicht