De J.H. Donnerschool is een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, gericht op kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met sociaal- emotionele problemen. De school bestaat uit verschillende afdelingen en heeft meerdere vestigingen.

De J.H. Donnerschool is op zoek naar:

Twee leden van de raad van toezicht

met als bijzonder aandachtsveld het werkterrein van de commissie renumeratie, medezeggenschapsraad en personeel

of

met specifieke kennis van kwaliteitszorg, veiligheid en onderwijs

De raad van toezicht is het toezichthoudend orgaan van Stichting J.H. Donnerschool. De raad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De leden hebben een verschillende maatschappelijke en professionele achtergrond. Binnen de raad zijn verschillende commissies waaronder:

 • commissie renumeratie, medezeggenschapsraad en personeel
 • commissie kwaliteit, veiligheid en onderwijs
 • commissie financiën

De raad van toezicht opereert als een team. Belangrijke voorgenomen bestuursbesluiten worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. Daarnaast is de raad van toezicht de werkgever van de directeur-bestuurder en adviseert de raad van toezicht de directeur-bestuurder.

Functie-eisen voor beide functies;

 • Algemene functie-eisen voor de raad van toezicht:
 • kritisch, analytisch, onafhankelijk denken
 • betrouwbaar en integer
 • omgevingsbewust
 • collegiaal en teamgericht
 • vermogen om rolvast te opereren als toezichthouder
 • bereidheid tot reflectie, evaluatie en transparantie m.b.t. governance 

Specifieke functie-eisen voor beide functies;

 • regionale inbedding in relevante netwerken

Specifieke functie-eisen voor lid  commissie renumeratie, medezeggenschapsraad en personeel:

 • deskundigheid  op het terrein van medezeggenschap en personeelsbeleid

Specifieke functie-eisen voor lid commissie kwaliteitszorg, veiligheid en onderwijs   

 • deskundigheid op het terrein van onderwijskwaliteit, veiligheid en (speciaal) funderend onderwijs in het algemeen

Voor vragen kunt u terecht bij Drs. E. Meerman voorzitter van de raad van toezicht,  per mail emeerman@freeler.nl of  via telefoonnummer 0342-412849

Reageren?

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling tot uiterlijk 14 mei  kenbaar maken door een cv en begeleidende brief te richten aan de selectiecommissie van de raad van toezicht, ter attentie van Drs. E. Meerman.   Dit kan door een e-mail met bovengenoemde bijlagen te sturen naar het secretariaat via: fortman@donnerschool.nl


Gedreven collega's

De locatie Hilversum SO is op zoek naar gedreven collega's, Heb je interesse neem dan contact op met Mevr. S. Dukel, 035-6288406


Invalleerkrachten   

Ziektevervanging voor alle afdelingen van de J.H. Donnerschool

Voor meer informatie over de afdeling  SO in De Glind,                                                           dhr.D.J. De Jong, 0342-452044

Voor meer informatie over de afdeling SO in Hilversum,                                                        Mevr. S. Dukel, 035-6288406

Voor meer informatie over de afdeling  VSO in De Glind,                                                         dhr.T.J.  Bosman, 0342-452044 

Voor meer informatie over het Keniiscentrum Gerag in Onderwijs,  dhr. P.M. van Tielraden,  0342-452044

Voor informatie over de J.H.Donnerschool verwijzen wij u naar de website: www.donnerschool.nl

Sollicitaties kunt u richten aan de directeur /bestuurder J.J.W. Hofman, p/a fortman@donnerschool.nl

Acquisitie  n.a.v. de advertenties wordt niet op prijs gesteld.