Organisatie van de school

Het management van de school ziet er als volgt uit:

Binnen de school hebben we te maken met 4 afdelingen:

 • Kenniscentrum Gedrag in Onderwijs  werkzaam in het primair onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Locatie vso De Glind met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 12 – 18 jaar (vmbo/mbo gedeeltelijk)
 • Locatie so De Glind met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 6 – 12 jaar (groep 3 t/m 8)
 • Locatie so Hilversum met een locatie voor leerlingen in de leeftijd 4 – 12 jaar (groep 1 t/m 8)

Alle locaties hebben een leidinggevende (locatiedirecteur) die ondersteund wordt door een orthopedagoog en maatschappelijk werker. Zij vormen samen de commissie van toelating en begeleiding.

Binnen de locatie so en vso werken bevoegde leerkrachten, klassenassistenten/werkmeesters en vakleerkrachten.

Bij het kenniscentrum gedrag in onderwijs werken bevoegde leerkrachten en vakleerkrachten met een specifieke opleiding.

Het managementteam bestaat uit:

Directeur bestuurder: Dhr. J.J.W. (Jan) Hofman                                                                  Pedagogisch directeur: Mevr. Drs. M. (Marjan) Adema                                                    Locatiedirecteur Kenniscentrum Gedrag in Onderwijs: Dhr. P.M. (Pascal) van Tielraden Locatiedirecteur vso: Dhr.  T.J. (Tjeert Jan) Bosman                                                            Locatiedirecteur so de Glind: Dhr. D.J. (Dirk Jan) de Jong                                       Locatiedirecteur so Hilversum: Mevr. S. (Suzanne) Dukel

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en bestuur. Deze raad bestaat uit:   

 • dhr. Drs. E. (Edzo) Meerman (voorzitter, commissie renumeratie, MR, personeel)
 • dhr. Drs. A. (Arnold) van Horssen (Commissie financiën)
 • mevr. Dr. P. (Patricia) Vuijk (commissie kwaliteit, veiligheid, onderwijs))
 • mevr. I. (Ineke) Lasker (Commissie financiën)
 • dhr. J. (Jacob) de Boer ( commissie financiën)
 • dhr. E. G. J. ( Erik) van der Want
 • mevr. C. (Céline) Blom

Informatie over de vergoeding van de raad van toezicht kunt u hier downloaden.