Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ook leerlingen van onze school kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld. U kunt hier informatie downloaden om te zien wat u kunt ondernemen wanneer u huiselijk geweld vermoed in uw omgeving.

De J.H. Donnerschool hanteert de Meldcode, gebaseerd op de Basismeldcode huiselijk geweld & kindermishandeling van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn & Sport, januari 2012.